Spoznavanje dijakov z jamarstvom

Category: Activities Published: Saturday, 30 November 2019

Na Gimnaziji Postojna so uvedli predmet Interdisciplinarni tematski sklopi, ki združuje več predmetov, v okviru katerih dijaki raziskujejo eno ali več tematskih področij. Eden izmet teh sklopov je bil na temo Kras. V želji po spoznavanju osnov jamarstva smo štirinajst dijakov peljali v Mačkovico pr Lazah.

Vodiči po jami smo bili Vid, Liza, Miran, Matej, Tinkara in Matjaž